Veel paardeneigenaars worden wel eens met deze aandoening geconfronteerd, zij het in hun eigen stal of bij de paarden van bevriende ruiters. Nochtans bestaat er nog veel verwarring en onwetendheid binnen de paardenwereld over hoe we paarden met deze diagnose op vlak van voeding zo...