Een paard heeft relatief gezien een korte dunne darm en kan daarom moeilijker zetmeel verteren dan wij mensen. Nu, door granen met hete stoom te behandelen en ze vervolgens onder druk te brengen, wordt het zetmeel gedeeltelijk ontsloten en zo ook beter verteerbaar voor het...

Veel paardeneigenaars worden wel eens met deze aandoening geconfronteerd, zij het in hun eigen stal of bij de paarden van bevriende ruiters. Nochtans bestaat er nog veel verwarring en onwetendheid binnen de paardenwereld over hoe we paarden met deze diagnose op vlak van voeding zo...